Slokkegassen IG-541 og personsikkerhet – behov for dokumentasjon


Rapporten konkluderer med at de relevante standardene for gass-slokkeanlegg ikke gir grunnlag for å bruke slokkegassen IG-541 i bygg beregnet for overnatting, for eksempel boliger og hoteller, uten at det foreligger ytterligere dokumentasjon.

Rapportens forside

Rapport

Last ned PDF (999,4KB)
Utgitt

Prosjektet er utført av RISE Fire Research og er finansiert av Direktoratet for byggkvalitet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennom samarbeidsavtalen om forskning og utvikling mellom DSB og RISE Fire Research.