Skogbrannsesongen 2018 (nynorsk)


Skogbrannsesongen 2018 kan oppsummerast ved at vi neppe har hatt eit høgare tal gras- og skogbrannar nokonsinne. Det var ved månadsskiftet november/desember registrert 2011 brannar i gras og skog, av desse 938 skogbrannar.

Rapport

Last ned PDF (8,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
ISBN 978-82-7768-497-0 (PDF)
HR-nummer
2423
Utgitt

Meininga med denne rapporten er å oppsummere dei erfaringar som eit stort tal aktørar har gjort seg gjennom skogbrannsesongen 2018. Gjennom heile hausten i fjor vart det samla informasjon frå evalueringsseminar og -rapportar.