Skogbrannberedskap og håndtering av den senere tids skogbranner i Norge


Rapport fra arbeidsgruppe opprettet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet.

Rapportforside

Rapport

Last ned PDF (2,1MB)
Utgitt

I brev av 1. juli 2008 gav Justis- og politidepartementet Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å opprette en arbeidsgruppe for å gjennomgå skogbrannberedskapen og håndteringen av den senere tids skogbranner. Denne rapport gjengir og oppsummerer resultatet av gruppens arbeid.