Sikkerhetsbehov for kullgriller i restauranter


RISE-rapport 2019:04 «Brannrisiko forbundet med kull- og vedfyrte griller i restauranter» undersøkte dokumentasjonskrav og regelverk knyttet til kull- og vedfyrte griller i restauranter. Studien konkluderte med at det er behov for å kartlegge hvorvidt eksisterende teststandarder dekker sikkerhetsbehovet for kullgriller i restauranter, eller om det er behov for å utvikle en ny teststandard for kullgriller for restauranter, ved hjelp av testing. På oppdrag for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) har RISE Fire Research gjennomført en serie praktiske tester av kullgriller.

Rapport

Last ned PDF (6,3MB)
ISBN-nummer
978-91-89167-68-1
HR-nummer
-
Utgitt

Målsettingen har vært å benytte de kartlagte eksisterende relevante teststandardene med hensikten å vurdere hvorvidt eller hvordan de kan dekke sikkerhetsbehovet for kullgriller i restauranter.