Sikkerheten rundt anlegg som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer


Kriterier for akseptabel risiko.

Bilde av rapportomslag

Rapport

Last ned PDF (768KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-310-2
HR-nummer
2257
Utgitt

For å vurdere problemstillinger som er knyttet til sikkerheten for omgivelsene rundt virksomheter som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer, har DSB med bakgrunn i gjeldene regelverk gjennomført et internt arbeid som er beskrevet i denne temarapporten.