Sikkerhet ved lekeland - tilsynsaksjon 2015


Sikkerhet ved lekeland ble valgt ut som et særskilt tilsynsområde/satsningsområde for DSB i 2014. Bakgrunnen for utvelgelsen var blant annet at DSB de siste årene har blitt varslet om flere ulykker ved ulike lekeland. DSB gjennomførte hendelsesbaserte tilsyn, og ut fra funnene ble det ansett som nødvendig å få en mer helhetlig oversikt over tilstanden på området.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (1,1MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Hovedformålet med prosjektet er å styrke sikkerheten ved lekeland. For å nå dette målet har DSB utført tilsyn hos lekeland over hele landet. Ut fra resultatene fra tilsynene vil DSB kartlegge risikoområder og veilede eiere av lekeland om hvilke sikkerhetskrav som gjelder for virksomheten. Videre vil resultatene synliggjøre hvilke områder det enkelte lekeland må ha særlig fokus på for å kunne ivareta sikkerheten til den individuelle forbruker.