Safe storage of ammonium nitrate products – scientific framework for government regulations


Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har på oppdrag fra DSB utarbeidet en rapport som skal bidra til tryggere lagring av ammoniumnitratprodukter. Rapporten gir DSB økt kunnskap og vil legges til grunn for vårt regelverksarbeid.

Rapport

Last ned (2,6MB)
ISBN-nummer
978-82-464-3428-5
HR-nummer
FFI-RAPPORT 22/02158
Utgitt

The present text was prepared at the request of the Norwegian Directorate for Civil Protection (DSB, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap), a Norwegian government agency tasked with maintaining an all-inclusive overview of various risks and vulnerabilities to the Norwegian society and population in general – at the local, regional and national levels.