Risikoanalyse på samfunnsnivå - Metode og prosess ved utarbeidelsen av "Analyser av krisescenarioer (AKS)"


DSB utga i februar 2019 en ny utgave av Analyser av krisescenarioer (AKS) (tidligere Nasjonalt risikobilde) med en sammenstilling av 25 ulike risikoanalyser av alvorlige uønskede hendelser som kan ramme Norge. I dette metodedokumentet beskriver vi prosessen og metoden bak arbeidet med AKS 2019. Slik vil vi legge til rette for transparens og etterprøvbarhet av vurderinger og resultater, samt beskrive en metode for risikoanalyser som med nødvendige tilpasninger også kan brukes i andre sammenhenger.

Rapport

Last ned PDF (1,1MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-491-8 (PDF)
HR-nummer
2419
Utgitt