Risikoanalyse av varslet fjellskred i Åknes


Denne rapporten dokumenterer risikoen som er gjennomført av scenarioet "Varslet fjellskred i Åknes" og er en revisjon av en risikoanalyse fra 2010. Risikoanalysen inngår i Krisescenarioer 2016.

Rapport

Rapport

Last ned PDF (3,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-402-4
HR-nummer
2340
Utgitt