Risikoanalyse av regnflom i by


Denne rapporter dokumenterer risikoanalysen som er gjennomført av scenarioet "Regnflom i by", lokalisert til Drammen. Risikonalysen inngår i Krisescenarioer 2016.

Bilde av forsiden til rapporten

Rapport

Last ned PDF (1,8MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-411-6
HR-nummer
2349
Utgitt