Risikoanalyse av «Cyberangrep mot ekom-infrastruktur»


Denne rapporten dokumenterer risikoanalysen som er gjennomført av scenarioet «Cyberangrep mot ekom-infrastruktur». Scenarioanalysen inngår i Nasjonalt risikobilde 2014.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (1,6MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-364-5 (PDF)
HR-nummer
2308
Utgitt

For å samle all informasjon som er fremkommet gjennom analyseprosessen, har DSB valgt å lage en egen delrapport. Scenarioet er utarbeidet gjennom et tett samarbeid med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).