Risikoanalyse av antibiotikaresistens: Utbrudd av MRSA i Vestfold


Foto forside

Rapport

Last ned PDF (10,7MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-456-7 (PDF)
HR-nummer
2388
Utgitt

Antibiotikaresistens er et stadig økende problem, som vanskeliggjør behandlingen av sykdommer som tidligere har vært enkle å bekjempe. Delrapporten 'Utbrudd av MRSA i Vestfold' er en risiko- og sårbarhetsanalyse av et tenkt utbrudd av antibiotikaresistente MRSA-bakterier som rammer både helsesektoren og matproduksjon. Sykehuset i Vestfold, et sykehjem, en svinebesetning og en besøksgård blir spesielt rammet.