RISE-rapport: Feiing av ildsteder


DSB har bedt RISE Fire Research å vurdere om det vil ha en brannforebyggende effekt å rengjøre selve ildstedet, når fyringsanlegget feies.

Rapport

Last ned PDF (3,2MB)
ISBN-nummer
978-91-89896-40-6
HR-nummer
RISE Rapport: 2024:1
Utgitt

Feiing av ildsteder

Målet med studien er å innhente data- og kunnskapsgrunnlag for å fremskaffe en oversikt over hvordan feiing av ildsteder reguleres i andre europeiske land, fremfor alt i Norden og Baltikum. Det er ønskelig å se på eksisterende forskning, og avdekke i hvilken grad feiing av ildsted vil ha en brannforebyggende effekt.

I Norge har kommunen en plikt til å feie alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming av rom. Feiing skal utføres ved behov og inkluderer feiing av røykkanaler, men ikke rengjøring av selve ildstedet. I flere andre land er det lovpålagt å feie både ildstedet og røykanalene i fyringsanlegget.

Studien konkluderer med at det er vanskelig å komme med en entydig konklusjon på hvorvidt feiing av ildsted vil ha en brannforebyggende effekt, basert på den svært begrensete forskningen som finnes.