Resultater fra Brannvesenets tilsynsaksjon med farlig stoff 2023


Tilsynsaksjonen hadde følgende tema i 2023: LPG-forbruksanlegg i industri- og næringsvirksomhet samt Rørledninger/distribusjonsnett for naturgass under 16 bar (for de brann- og redningsvesen som har dette i sitt distrikt).

Rapport

Last ned PDF (1,2MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt