Eksplosjonsulykke ved mobilproduksjon av bulksprengstoff


Rapport fra prosjektgruppen i DSB som har gjennomgått eksplosjonsulykken i Drevja den 17.12.2013

Rapport

Last ned PDF (3,8MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-354-6
HR-nummer
2298
Utgitt