Ny influensa A (H1N1) 2009 - Gjennomgang av erfaringene i Norge


Håndteringen av influensa A (H1N1) var en vanskelig og langvarig krisehåndteringsoppgave for norske myndigheter.

Rapport

Last ned PDF (5MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-239-6
HR-nummer
2190
Utgitt

Influensaen ble heldigvis mindre alvorlig enn det en hadde fryktet og planlagt for. 

Håndteringen av pandemien involverte tusenvis av mennesker i alle deler av helsevesenet og også mange i andre sektorer. Innsatsen og engasjementet som ble vist var på mange måter imponerende

DSB fikk i oppdrag å gjennomgå erfaringene fra håndteringen av pandemien i dialog med de involverte aktørene.