Nasjonal kartlegging av brannsikkerhet i verneverdig tett trehusbebyggelse


DSB har ved hjelp av de kommunale brannvesen og i nært samarbeide med RA foretatt en registrering og laget en oversikt over de aktuelle trehusbebyggelser. Rapporten omfatter 167 bebyggelser.

Forside rapport

Rapport

Last ned PDF (2,8MB)
ISBN-nummer
82-7768-090-2
HR-nummer
2108
Utgitt