Lading av elbil i parkeringsgarasje


I denne studien er det sett på om lading av elbiler i parkeringsgarasjer medfører en uakseptabel risiko med hensyn til brann, og i tilfellet hvilke tiltak som medfører at risikonivået blir senket til et akseptabelt nivå.

Rapport

Last ned PDF (2,6MB)
ISBN-nummer
978-91-89049-76-5
HR-nummer
-
Utgitt

Et av målene med studien har vært å identifisere tiltak som kan ivareta et akseptabelt sikkerhetsnivå i forbindelse med parkering og lading av elbiler i parkeringsgarasjer.

Dette er gjort gjennom en helhetsvurdering av risikoen for brann i selve bilen ved lading, risikoen for brann i det elektriske anlegget i parkeringsgarasjen i forbindelse med lading, samt parkeringsgarasjens utforming og mulighet for aktiv slokkeinnsats, eller slokking ved hjelp av sprinkler- eller vanntåkeanlegg.

Det ble også kartlagt aktuelle relevante tiltak som kan installeres for å forhindre at etablering av elbilladepunkter øker risikoen for brann.