Kommunenes arbeid med stormflo og fremtidig havnivåstigning


Kommunene opplever arbeidet med stormflo og havnivåstigning først og fremst som en planmessig utfordring, som kan og bør løses gjennom arealplanlegging. Resultatene i rapporten viser at kommunene har en pragmatisk tilnærming til havnivåstigning, spesielt knyttet til høydejustering mellom ny og eksisterende bebyggelse.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-346-1
HR-nummer
2290
Utgitt