Årsrapport 2021


Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften.

Rapport

Last ned PDF (383KB)
Utgitt

Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS) er opprettet for å ivareta at Norge oppfyller kravene i Seveso-direktivet fra EU og følger opp virksomhetene som er underlagt den norske forskriften på en enhetlig og koordinert måte.

Samarbeidene myndigheter er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Arbeidstilsynet (AT), Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil). DSB leder koordineringsgruppen (iht kgl.res. 24. juni 2005 og instruks for DSBs koordinerende roller) og støtter myndighetenes oppfølging av forskriften.