Gevinstmåling nødmeldingstjenesten 2022 - Oppsummering og vurdering av måleresultat


For å identifisere utvikling i nødmeldingstjenesten er det gjennomført målinger opp imot de overordnede målene med samlokalisering. Resultatene av den siste målingen foretatt i november 2022 viser at det i måleperioden sett under ett har vært en positiv kvalitativ utvikling i tjenesten.

Rapport

Last ned PDF (406,6KB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Gevinster av samlokalisering kommer ikke av seg selv. Sentralene må i fellesskap iverksette målrettede samvirkefremmende aktiviteter for å skape positiv utvikling av tjenesten. I dette arbeidet anbefales det å inkludere AMK-sentraler som ikke er samlokalisert for størst mulig effekt. Dette beskrives i en felles gevinstrealiseringsplan for samlokaliserte nødmeldingssentraler.