Fremtidens brann- og redningsvesen - Helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet


I november 2022 utpekte regjeringen en arbeidsgruppe for helhetlig gjennomgang av brann- og redningsområdet. Justis- og beredskapsminister Emile Enger Mehl mottok fredag 16. juni 2023 arbeidsgruppens rapport på Briskeby brannstasjon i Oslo.

Rapport

Last ned PDF (21,8MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-540-3
HR-nummer
2465
Utgitt