Forslag til regulering av bombekjemikalier


Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (1,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-289-1
HR-nummer
2237
Utgitt

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) har gitt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i oppdrag å utrede forslaget til forordning, vurdere konsekvensene og identifisere aktuelle tiltak. DSB opprettet en intern arbeidsgruppe for å håndtere utredningen. I tillegg ble det etablert en ekstern ressursgruppe, bestående av representanter fra næringen, interesseorganisasjoner, myndigheter, forskningsmiljøer og andre relevante aktører.