Evaluering av krisehåndteringen etter hendelsene i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011, innenfor DSBs ansvarsområder


Evalueringen er gjennomført for DSBs ansvarsområder og er ikke en evaluering av håndteringen av hendelseneden 22. juli som sådan.

Bilde av rapportforside

Rapport

Last ned PDF (4,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-272-3
HR-nummer
2222
Utgitt