Evaluering av brann i parkeringshus på Stavanger lufthavn Sola 7. januar 2020


Rapport

Last ned PDF (4,7MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Brannen i parkeringshuset på Sola den 7. januar 2020 er av stor interesse for mange ulike aktører. Denne evalueringen har hatt et begrenset mandat på oppdrag for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Direktoratet for byggkvalitet i fellesskap. Målsettingen og rammene for prosjektet er beskrevet i kapittel 1 i  rapporten, og evalueringen som er utført er basert på den informasjonen og de kildene vi har fått tilgang til.