DSBs årsrapport 2018


DSB har i 2018 spilt en nøkkelrolle for at samhandlingen i beredskap og krisehåndtering er blitt styrket i Norge. Det viktigste vi har gjort for å oppnå dette er å prioritere arbeidet med totalforsvarsprogrammet.

Rapportforsiden

Rapport

Last ned PDF (3,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
ISBN 978-82-7768-475-8 (PDF)
HR-nummer
2403
Utgitt

DSBs hovedoppgave er å forebygge hendelser, og bidra til at beredskapen er god og at ressursene finner hverandre og samarbeider effektivt når ulykker og kriser oppstår. Les om vårt arbeid i DSB årsrapport 2018.

Vedlegg


Revisjonsberetning 2018