DSB årsrapport 2020


De aller fleste av DSBs ansvarsområder har vært preget av koronapandemien i 2020. DSB har bidratt i håndteringen av Covid-19, særskilt gjennom rollen som samordningsmyndighet, men også blitt påvirket som organisasjon.

Rapport

Last ned PDF (2,8MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

DSB har til tross for koronapandemien levert godt på det samlede samfunnsoppdraget gjennom året. Les om vårt arbeid i DSBs årsrapport 2020.


>> Revisjonsberetning for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2020 (PDF) (1,3MB)