DSB årsrapport 2017


Norge er et trygt land å bo i. Men ikke hele tiden, selv i trygge land skjer bade store og små ulykker, kriser og andre uønskede hendelser. DSBs hovedoppgave er å forebygge slike hendelser, og bidra til at beredskapen er god og at ressursene finner hverandre og samarbeider effektivt når ulykker og kriser oppstår. Les om vårt arbeid i DSB årsrapport 2017.

Rapport

Last ned PDF (3MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-465-9
HR-nummer
2394
Utgitt