Bruk av heis til evakuering ved brann


RISE Fire Research har fått i oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) å undersøke forutsetninger ved sikkerhetsbarrierer og hensyn til menneskelig adferd.

Rapport

Last ned PDF (1,2MB)
Utgitt

Utkastet til standard «prNS 3807:2019 Bruk av heis til evakuering» er utarbeidet med hensikt å etablere bestemmelser som kan benyttes for å bruke heis til evakuering av bygninger og anlegg, selv om byggteknisk forskrift (TEK17) angir at «Heis og rulletrapp kan ikke være del av fluktvei eller rømningsvei. Slike innretninger skal stoppe på en sikker måte ved brannalarm».

Det vises til krav til at økt tilgjengelighet, inkludert for personer med nedsatte funksjonsevner, medfører økte krav til evakuering. Såkalte «sikre heissoner» skal bidra til at heiser skal kunne være i drift lengre tid enn det som er tillatt i dag.