Brannsikkerhet ved oppføring og rehabilitering av bygg


Direktoratet for byggkvalitet (Dibk) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har, på bakgrunn av blant annet bekymringsmeldinger fra brann- og redningsvesen, bedt RISE Fire Research undersøke hvordan tildekking av byggverk under oppføring og rehabilitering påvirker en brann på innsiden.

Rapport

Last ned PDF (10,7MB)
ISBN-nummer
978-91-89896-17-8
HR-nummer
RISE Rapport: 2023:130
Utgitt

Resultatet fra RISE Fire Research viser at røykspredningen påvirkes når stillaset rundt byggverket tildekkes, og at tildekking vil kunne gi brann- og redningsvesen utfordringer og forsinkelser ved innsats. Resultatet viser også at et åpent felt i øvre del av tildekkingen kan være et effektivt tiltak for å ventilere ut røykgassene, samt at god luftgjennomstrømning gjennom gangbanene i stillaset kan være en viktig faktor for å redusere tildekkingens negative effekt.

Foto: Bergen brannvesen