Brannsikkerhet ved bruk av gassbeholdere i bygg


I forbindelse med revidering av det norske regelverket for bruk av gassbeholdere i bygg, har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) bedt RISE Fire Research utrede risikoen ved bruk av gassbeholdere i bygg, samt å se på regelverk og erfaringer fra et utvalg av andre land.

Rapport

Last ned PDF (1MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
A18 20237
HR-nummer
-
Utgitt