Brannsikkerhet og alternative energibærere: Hydrogenkjøretøy i parkeringskjellere


I denne litteraturstudien har vi undersøkt hvordan norske parkeringskjellere er bygget, og hvilke sikringstiltak som finnes mot brann og eksplosjon.

Rapport

Last ned PDF (2,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

Vi har videre sett på mulige konsekvenser for bygg og mennesker ved hydrogengasseksplosjon, der hydrogen fra en lekkasje akkumuleres og antennes, og ved hydrogentankeksplosjon, der hydrogentanken revner som følge av varmepåkjenning.