Brannsikkerhet og alternative energibærere: Gasskjøretøy i tunneler og parkeringskjellere


Denne litteraturstudien av brann- og eksplosjonsrisiko for gasskjøretøy i tunneler og parkeringskjellere er en videreføring av et tidligere prosjekt utført ved SP Fire Research, Brannsikkerhet og alternative energibærere: El- og gasskjøretøy i innelukkede rom.

Rapport

Last ned PDF (683,4KB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt

I forhold til det tidligere prosjektet, bidrar denne rapporten med referanser til nyere litteratur og fokuserer på kjøretøy med CNG (komprimert naturgass) og hydrogen. Konsekvenser ved en eksplosjon i gasskjøretøy, norsk regelverk og forslag til sannsynlighetsreduserende tiltak diskuteres. Hovedkilden til denne litteraturstudien er en svensk rapport fra 2016.