Brannsikkerhet i semiautomatiske parkeringsanlegg


De semiautomatiske parkeringsanleggene legger til rette for bedre utnyttelse av plass i parkeringsanlegg, men medfører samtidig at man får større mengder brennbar masse enn i vanlige parkeringsanlegg. I denne studien har det kommet frem flere bekymringer angående brann i semiautomatiske parkeringsanlegg.

Rapport

Last ned PDF (21,1MB)
Utgitt

Hovedmålet med studien er å bidra til økt trygghet i semiautomatiske parkeringsanlegg ved å øke kunnskapen, samt utarbeide forslag til mulige tiltak som bidrar til reell risikoreduksjon. Det vil spesielt bli satt søkelys på risiko for innsatspersonell.

Semiautomatiske parkeringsanlegg er parkeringsanlegg med system for automatisk bilstabling, men i motsetning til helautomatiske parkeringsanlegg er ikke disse lukkede, kompakte og utilgjengelige for publikum.

Studien er finansiert av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggkvalitet (DiBK).