Brannsikkerhet i leke- og aktivitetssenter


Målsettingen med dette prosjektet har vært å utrede hvorvidt aktivitetssenter er godt rustet for å redusere risiko for antennelse og brannspredning, røykutvikling, utvikling av høye temperaturer og håndtering av evakuering ved brann. Dette med hensyn til den spesielle kombinasjonen av mengde og type besøkere og type aktivitet i lokalene, samt den store mengden potensielt antennelige og brennbare innredning som er der.

Rapportens forside

Rapport

Last ned PDF (1,4MB)
Utgitt

Dette prosjektet er utført på oppdrag fra Direktoratet for Byggkvalitet (DiBK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) som en del av forskningsavtalen mellom DSB og RISE Fire Research.