Brannrisiko ved lagring av ikke-tilkoblede litium-ion og litiumbatterier


I dette prosjektet har vi vært i kontakt med flere ulike miljøer som håndterer og oppbevarer store mengder ikke-tilkoblede litium- og litium-ion batterier. Batterier vil i løpet av sitt livsløp forflytte seg mellom ulike aktører, og de aktørene som er vurdert å besitte størst mengde batterier er produsenter/distributører og gjenvinningsanlegg.

Rapport

Last ned PDF (2,7MB)
ISBN-nummer
-
HR-nummer
-
Utgitt