Beskrivelse og analyse av dagens status for beredskap mot CBRNE-hendelser


Formålet med denne rapporten er gjennom kartlegging og analyse å identifisere ulike utfordringer knyttet til sektorovergripende samfunnssikkerhetsarbeid med CBRNE.

Forside rapport

Rapport

Last ned PDF (1,2MB) Vis blabar PDF
ISBN-nummer
978-82-7768-369-0 (PDF)
Utgitt

Gjennom kartlegging og analysearbeid er identifisert seks strategiske områder knyttet til CBRNE. Områdene bidrar til å fremme ulike tiltak på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, som til sammen utgjør den nasjonale CBRNE-strategien.

Relaterte artikler:


Nasjonal strategi for CBRNE-beredskap 2016–2020