Avgassing fra litium-ion batterier i hjemmet


RISE Fire Research har utarbeidet rapporten om "Avgassing fra litium-ion batterier i hjemmet". Arbeidet er utført på oppdrag fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Direktoratet for byggekvalitet (DiBK).

Rapportens forside med tekst og illustrasjon av branngasser

Rapport

Last ned PDF (5,1MB)
Utgitt

Stadig mer elektrisk utstyr i hjemmet inneholder ladbare Li-ion batterier som energikilde. Dette fordi denne batteritypen har høy energitetthet, lav vekt, tåler høy belastning og gir lang brukstid. Eksempler på bruk er alt fra mobiltelefoner, PCer, elektroverktøy til el-sykler, elbiler og energilagre for solstrøm.

Selv om det er liten sannsynlighet for en alvorlig hendelse der litium-ion batterier får varmgang og begynner å brenne har vi flere eksempler internasjonalt på at dette kan skje. Med en eksponentiell økning i antall utstyr, som inneholder slike batterier, er det god grunn til å analysere hvordan gasser som utvikles ved varmgang og brann sprer seg i en vanlig bolig. Dette vil gi nyttig kunnskap med tanke på oppbevaring, plass for lading, detektering av gasser samt rømningstider.

I denne studien ble spredningsforløpet for gass fra et el-sykkelbatteri med varmgang og brann i bolig simulert. Hvor lang tid tar det før de forskjellige gassene har spredd seg gjennom flere rom? Hvor bør detektorer plasseres? Også mengde brennbar gass og spredning av giftige gasser ble simulert og analysert.  

I utgangspunktet er branner i Li- Ion batterier ikke mer giftige enn branner i andre plastprodukter men noen av gassene som utvikles er svært giftige selv om de utvikles i små mengder. En av konklusjonene er at plassering av batteriet i forhold til oppholdsrom er avgjørende for konsentrasjon og spredningshastighet på farlige gasser. Mengden giftig gass avtar raskt når avstanden fra batterihendelsen øker.

En annen konklusjon er at tidlig deteksjon er viktig fordi en thermal runaway utvikler seg veldig raskt når prosessen først er i gang. En kombinasjonsdetektor i nærheten der batteriene oppbevares / lades er et godt tiltak for tidlig og sikker varsling.