Analyse av rømning fra kirkegalleri


Rapporten er utarbeidet i forbindelse med Temaveileder for brannsikring av kirkebygg (2009) av SINTEF NBL på oppdrag fra DSB og Kirkelig arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA).

Forside rapport

Rapport

Last ned PDF (1,3MB)
Utgitt