Øvelse

Øvelse Digital 2025

Totalforsvarsøvelse - Øvelse Digital 2025 planlegges av DSB i tett samarbeid med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Foto: Johner

Totalforsvarsøvelse - Øvelse Digital 2025 planlegges av DSB i tett samarbeid med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).


DSB har fått i oppdrag å lede planleggingen, gjennomføringen og evalueringen av Øvelse Digital 2025. Øvelsen skal planlegges i tett samarbeid med Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM).

Målet med øvelsen er å styrke samfunnets evne til å motstå digitale angrep. Øvelsen skal gjennomføres høsten 2025 og vil involvere virksomheter fra sivile sektorer, Forsvaret og privat næringsliv.

Øvelsen skal bidra til å teste totalforsvarets evne til å avdekke, håndtere og koordinere en kompleks digital hendelse på tvers av sektorer. Øvelsen vil videre teste totalforsvarets evne til å kommunisere og samvirke under håndteringen av konsekvensene av den digitale hendelsen​

Vi øver for å lære. DSB vil derfor legge til rette for et kompetanse- og utviklingsløp som en del av planleggingen frem mot øvelsen. Kompetansetiltakene vil ikke bare være rettet mot øvingsdeltakerne, men vil også bidra til å styrke kompetansen generelt, også utenfor de sentrale deltakerne i øvelsen.

Øvelse Digital 2025 vil være et oppspill til Totalforsvarsåret 2026.