Varslingsprøven er utført

, Nyhet


Varslingsprøven 12. juni, med test av landets tyfoner og Nødvarsel på mobil, er utført. Så langt ser det ut til at testen har gått som den skulle.

Testen ble gjennomført som planlagt og på samme måte som sist: Politiet sendte ut Nødvarsel på mobil til hele landet samtidig som Sivilforsvaret testet landets tyfonanlegg, rundt klokken 12.  

Resultatene fra Sivilforsvarets test av tyfoner blir klare i løpet av dagen i dag.

Så langt er det ingenting som tilsier at det har vært tekniske problemer i systemet for utsendelse av Nødvarsel. Mobiloperatørene er nå i gang med å gjennomgå og analysere logger slik at vi kan avdekke og følge opp eventuelle feil eller avvik.

DSB har fått tilbakemeldinger som tyder på at det er noe variasjon i om man har mottatt Nødvarselet på norsk, engelsk eller begge språk. Dette ser vi nærmere på sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og mobiloperatørene.

Nødvarsel sendes ut som to meldinger – en på norsk og en på engelsk. I den norske meldingen testet vi denne gangen kun med tekst på én målform: bokmål. Dette for å teste systemet slik det normalt brukes.

Hovedhensikten med Nødvarsel er å nå raskest mulig ut til flest mulig som befinner seg i et fareområde i en akutt og alvorlig situasjon, med tydelig informasjon på et språk de kan forstå slik at de selv kan iverksette tiltak for å beskytte seg.

Hvor mange fikk varsel?

Nødvarsel sendes som et radiosignal via mobilnettene og kan mottas av alle kompatible enheter. Ettersom dette er en kringkasting har myndighetene ingen muligheter for å se hvem eller hvor mange som mottar nødvarsler.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) anslår at 90-95 prosent av mobiltelefonene i Norge nå er oppdatert med ny nok programvare til å kunne motta nødvarsler. Ved forrige varslingsprøve, i januar 2024, fikk 92 prosent av befolkningen test av Nødvarsel på mobil. Det viste en representativ befolkningsundersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av DSB.

Det er ingen endringer i teknologi eller på operativsystem-siden siden den forrige testen, og dermed ingen indikasjoner på at andelen i befolkningen som mottar Nødvarsel vil være annerledes nå enn i januar. Derfor gjennomføres det ikke en ny representativ befolkningsundersøkelse denne gangen.

Henvendelser fra publikum

Det er tredje gang varslingsprøven gjennomføres på denne måten. I tillegg har politiet brukt Nødvarsel ved flere reelle hendelser siden systemet ble klart til bruk i begynnelsen av 2023. Mange er derfor allerede godt kjent med hva Nødvarsel er.

Ved tidligere tester har vi fått mange tilbakemeldinger fra publikum. Svar på ofte stilte spørsmål finnes på Nødvarsel.no.

Tilbakemeldinger fra publikum gir oss verdifull innsikt som vi kan ta med oss i arbeidet med å utvikle løsningen videre.

De som ønsker det kan også denne gangen gjerne gi oss en tilbakemelding ved å fylle ut skjemaet på nødvarsel.no.