Skogbrannhelikopter i beredskap på Vestlandet

, Nyhet


Meteorologisk institutt har sendt ut gult gressbrannfarevarsel for Trøndelag, Møre og Romsdal og deler av Vestland. DSB setter derfor inn ett skogbrannhelikopter i beredskap i Sauda i helgen.

Skogbrannhelikopteret blir stasjonert i Sauda i Rogaland fylke, og skal være i beredskap lørdag 9. mars og søndag 10. mars. Beredskapsperioden for skogbrannhelikopter er normalt fra 15. april til 15 august.

Det er hittil i 2024 registrert 66 branner i utmark og innmark. På samme tidspunkt i 2023 var det registrert 33.

– Vi oppfordrer folk til å vise aktsomhet i tørre områder. Vi vet at de aller fleste branner i skog og utmark skyldes menneskelig aktivitet, sier avdelingsdirektør Johan Marius Ly i DSB.

DSB overvåker skogbrannfaren, og i perioder med stor skogbrannfare kan DSB sette flere helikoptre i beredskap rundt om i landet. Håndtering av skogbranner er et kommunalt ansvar, men staten har flere ordninger for å bistå kommuner som rammes av skogbranner.

– Staten setter inn skogbrannhelikopter ved behov, også utenfor den faste beredskapsperioden. Sammen med skogbrannhelikopter får den lokale brannsjefen obligatorisk lederstøtte fra skogbranneksperter. Ved behov bistår også Sivilforsvaret med mannskaper og utstyr ved mange skogbranner, sier Ly.

Det er brannsjefene som i samarbeid med 110-sentralen vurderer behovet for skogbrannhelikopter.