Sentralt totalforsvarsforum møtte Jens Stoltenberg

, Nyhet


Sentralt totalforsvarsforum møtte generalsekretær Jens Stoltenberg i et møte i NATOs hovedkvarter i Brussel denne uken. Generalsekretærens budskap var at det er et ubestridelig faktum at verden er blitt et farligere sted, og at denne erkjennelsen må følge all samfunnsplanlegging.

Sentralt totalforsvarsforum (STF) er opprettet av Kongen i statsråd i 2005. Forumet ledes av Forsvarsstaben og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i fellesskap, og tar opp saker med nasjonale sivil-militære problemstillinger.

Videreutvikler totalforsvaret

Totalforsvaret er summen av sivile og militære ressurser i et land. 29 toppledere fra sivile og militære myndigheter har fast sete i forumet, som siden revitaliseringen av totalforsvarsarbeidet fra 2016 og utbruddet av pandemien i 2020 har jobbet særlig tett sammen.

Møtet med generalsekretær Jens Stoltenberg fant sted i forbindelse med at STF besøkte EU og NATO, hvor tema var den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, og hvordan Norge både som nasjon og som NATO-land må videreutvikle totalforsvaret og bygge motstandskraft.

– Jeg opplever en oppvåkning i både EU og NATO når det gjelder betydningen av felles militært og sivilt beredskapsarbeid. Her bør vi fra norsk side gå foran som et godt eksempel i vår videreutvikling av totalforsvaret sier sjef Forsvarsstaben, generalløytnant Ingrid Gjerde.

– Møtet med Stoltenberg gjorde inntrykk, og understreket alvoret etter Russlands invasjon av Ukraina. Det er ikke noen vei utenom at sikkerhet og beredskap må fremst i alle diskusjoner og prioriteringer, også i sivilsamfunnet, sier DSB-direktør Elisabeth Aarsæther.

Sivilsamfunnet er en viktig del av motstandskraften

Norges ambassadør til NATO, Anita Nergaard, råd for forsvarssaker ved NATO-delegasjonen, Morten Rognmo og viseadmiral Louise Dedichen (sjef for den norske militærmisjonen i Brussel) møtte også totalforsvarsforum, og drøftet blant annet synspunkter på Atlanterhavspaktens artikkel 3. Artikkelen understreker betydningen av velfungerende sivilsamfunn som en viktig del av motstandskraften mot invasjon og krig.

Ved EU-besøket var hvordan EU nå ønsker en vesentlig styrking av samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering innenfor EUs institusjonelle rammeverk tema. STF møtte der blant annet  commissioner Janez Lenarčič i DG ECHO (Directorate-General for European Civil Protection and Humanitarian Aid in the European Commission)

Lederne i totalforsvarsforum representerer mange av de viktigste funksjonene som må til både for å forsvare landet og for å drive innovasjon og tjenester – blant annet politi, helse, toll, mat, transport, kraft og ekom, i tillegg til ulike deler av Forsvaret.

nato.jpgFoto: NATO