Ny utgave av bladet Elsikkerhet

, Nyhet


Elsikkerhet 95 er nå publisert. Solceller og installasjoner for lading av elbiler er tema i denne utgaven.

Bladet Elsikkerhet inneholder også temaet elulykker med statistikk, beskrivelser og annen informasjon. Uhellsstatistikken viser at andelen lærlinger som skades fortsatt ligger på rundt 25%. DSB har i 2023 hatt kontrollaktiviteter, opplysningsarbeid og konferanser med fylkeskommuner og lærere i videregående skoler.

Dette er gjort for å øke oppmerksomheten på den opplæringen som blir gitt til de som er på vei inn i arbeidslivet som lærlinger, sier seksjonssjef i Elsikkerhetsseksjonen, Jon Eirik Holst.

Solceller og installasjoner for lading av elbiler er tema i siste utgave av Elsikkerhet. Dette har det vært spesielt søkelys på i 2023. I tillegg er det også artikler på saker som har vært fremmet og gitt avklaringer på i forbindelse med elektriske forsyningsanlegg. Videre er det avklaringer og informasjon knyttet til regelverket knyttet til sikkert arbeid, elektroforetak og kvalifikasjonskrav.

Se siste og tidligere utgaver av bladet Elsikkerhet