Ny melding til Stortinget om brann- og redningsvesenet

, Nyhet


Regjeringen har i dag lagt frem melding til Stortinget om brann- og redningsvesenet. Meldingen understreker betydningen av det lokale brannvesenet som en bærebjelke i den lokale beredskapen, og legger linjene for brannvern i årene fremover.

I meldingen fastslår regjeringen målet om nullvisjon for drepte og skadde i brann, og legger opp til å styrke det brannforebyggende arbeidet. Videre slår regjeringen fast at brannvesenet skal være en landsdekkende kommunal tjeneste.

>> Regjeringen med nullvisjon for drepte og skadde i brann (pressemelding på regjeringen.no)

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl besøkte denne uken Sentrum brannstasjon i Oslo, der hun orienterte om deler av innholdet i meldingen. Det kom også frem at meldingen blant annet bygger på utredningen som i fjor sommer ble levert av en bredt sammensatt arbeidsgruppe ledet av DSB. I denne utredningen var fremtidens utfordringer for brann- og redningsvesenet et sentralt tema.

Landets brann- og redningsvesen vil møte et mer sammensatt utfordringsbilde i fremtiden. Klimaendringer, energiomstillingen, hvor vi bor og jobber og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa treffer også brann- og redning. Regjeringen har nå tatt disse innspillene videre i meldingen til Stortinget.

– Meldingen gir oss et godt grunnlag for å lage et veikart for utviklingen av brann- og redningsvesenet fremover, slik at kapasiteter og samarbeidsformer kan styrkes for å møte fremtidens utfordringsbilde, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Forrige stortingsmelding om brann- og redning ble lagt frem i mai 2009. Samfunnet har utviklet seg mye i løpet av de snart 15 årene som har gått. Det har også behovene og forventningene til brann- og redningstjenestene.

– Hele brann-Norge har sett frem til denne nye meldingen. Som nasjonal brannmyndighet er vi i DSB klare til å følge opp bestillingene fra meldingen fremover, sier Aarsæther.

Brannmelding_Oslo.jpg
Fra venstre: Johan Marius Ly, avdelingsdirektør i DSB, Emilie Enger Mehl, justis- og beredskapsminister og Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB. (Foto: Justis- og beredskapsdepartementet)