Nordic Response 2024

, Nyhet


De neste ukene vil øvelse Nordic Response prege Troms og Finnmark. DSB har deltatt i planleggingen sammen med Forsvaret, og er til stede i Alta under feltøvelsen 3. til 14. mars.

Siden Finland nå er medlem av NATO og Sverige trolig følger etter i løpet av relativt kort tid, har den tradisjonelle vinterøvelsen i Nord-Norge, Cold Response, blitt utvidet og skiftet navn til Nordic Response. I overkant av 20 000 soldater og rundt 150 skip, fly og helikopter fra 13 land skal delta i øvelsen.

Scenarioet er en såkalt artikkel 5-situasjon i Europa, det vil si krig.

Artikkel 5 er helt sentral i det som gjerne kalles Atlanterhavspakten eller den nord-atlantiske traktat fra 1949. Traktaten la grunnlaget for dannelsen av NATO, og artikkel 5 sier blant annet at "partene er enige om at et væpnet angrep mot en eller flere av dem i Europa eller Nord-Amerika skal betraktes som et angrep mot dem alle".

– Bakteppet for øvelsen er alvorlig. Selv om vi naturligvis håper det aldri kommer til en væpnet konflikt på norsk territorium igjen, viser den sikkerhetspolitiske situasjonen at det er viktig å teste planer og å øve. Akkurat slik vi også øver på å håndtere andre alvorlige kriser, sier direktør Elisabeth Aarsæther i DSB.

Med Nordic Response ønsker Norge og NATO å demonstrere vilje, evne og styrke til å forsvare sitt territorium – og med det å avskrekke en fiende fra å angripe. Øvelsen defineres som defensiv og transparent, og som gjennomføres i tråd med internasjonalt avtaleverk og forpliktelser.

Selv om Nordic Respsonse primært er en militær øvelse, involverer den også elementer i totalforsvaret. Blant annet skal allierte styrker krysse nordiske landegrenser, der myndigheter som både politiet, Tolletaten og Mattilsynet har sentrale roller.

– For DSB er Nordic Response ikke en øvelse, men en hendelse vi håndterer i tråd med vår samordningsrolle. Det innebærer blant annet å ha en god dialog med Forsvaret, andre sivile myndigheter og øvrige totalforsvarsaktører, adressere utfordringer vi ser og initiere mulige løsninger, samt å sørge for god informasjon til befolkningen, sier Aarsæther.

DSB har blant annet deltatt på folkemøter om øvelsen, i henholdsvis Alta og Kautokeino. I tillegg har vi i samarbeid med statsforvalteren hatt et informasjonsmøte med berørte kommuner, og det er laget et ugradert dokument med informasjon til publikum, kommuner og sivile totalforsvarsaktører.

Øvelsen blir synlig fra Bjerkvik og indre Troms, og videre mot nordøst, til Alta og Midt-Finnmark. I tillegg blir det stor aktivitet i sjøområdene utenfor Troms og Finnmark, og i luftrommet over disse områdene. Mer om øvelsen her: Nordic Response 2024 - Forsvaret