Nasjonal varslingsprøve onsdag 12. juni

, Nyhet


Klokken 12 onsdag 12. juni 2024 testes Nødvarsel på mobil og Sivilforsvarets varslingsanlegg over hele Norge i en felles nasjonal varslingsprøve.

Varslingsprøven 12. juni gjøres over hele landet, rundt klokken 12. Da tester Sivilforsvaret tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon". Samtidig sender politiet ut test av Nødvarsel på mobil. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal, samtidig som tyfonene uler.

Det er tredje gang varslingsprøven gjennomføres på denne måten. I tillegg har politiet brukt Nødvarsel ved flere reelle hendelser siden systemet ble klart til bruk i begynnelsen av 2023.

– Mange er nå kjent med hva Nødvarsel er. Likevel vet vi at varslingsprøven kan komme brått på mange. Hvis noen du kjenner kan bli urolige av en slik test, ta gjerne en prat med dem på forhånd, oppfordrer Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Når bredt ut

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G. Ved forrige varslingsprøve, i januar 2024, fikk 92 prosent av befolkningen test av Nødvarsel på mobil. Det viste en representativ befolkningsundersøkelse gjennomført av Ipsos på vegne av DSB.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) anslår at minst 90 prosent av mobiltelefonene i Norge er oppdatert med ny nok programvare til å kunne måtte Nødvarsel.

På nødvarsel.no kan du lese mer om hvilke enheter som kan motta Nødvarsel

Slå av telefonen om du ikke vil motta varsel

Det hjelper ikke å slå av lyden for å unngå varselet. Dersom du ikke ønsker å motta varselet, må du slå av telefonen eller sette den i flymodus fra klokken 11.55 til 12.15 onsdag 12. juni.

Hvorfor teste?

Nødvarsel på mobil testes samtidig over hele landet. Hensikten er å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

Tyfonene testes hvert halvår, den andre onsdagen i januar og den andre onsdagen i juni. Hensikten er å avdekke tekniske feil og for å gjøre befolkningen kjent med lyden og signalet.

Les mer om varslingsprøven på nødvarsel.no

Om Nødvarsel

Det er DSB i tett samarbeid med Politiet, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) og mobiloperatørene, som har etablert Nødvarsel - myndighetenes system for befolkningsvarsling på mobil. Det er DSB som eier og drifter Nødvarsel. Det er politiet (i fredstid) og Sivilforsvaret (i krig) som kan sende ut nødvarsler.