Godt europeisk samarbeid om ukrainske pasienter

, Nyhet


Tyskland har med norsk hjelp mottatt over 1 000 ukrainske pasienter gjennom EUs ordning for sivil beredskap.

Siden august 2022 har Norge fløyet ukrainske pasienter som trenger livsviktig helsehjelp fra Polen til europeiske sykehus.

DSB er nasjonalt kontaktpunkt for EUs ordning for sivil beredskap og er norsk kontraktspart i avtalen om de ukentlige MEDEVAC-flyvningene. Nylig ble DSBs avtale med EU om disse flyvningene forlenget til 30. november 2024. Norge har også ved flere anledninger sendt liaisoner til EUs krisekoordineringssenter i Brüssel for å koordinere MEDEVAC-oppdrag, og donert både ambulanser og spesialbygde ambulansebusser.  

I tillegg til at Norge i fjor transporterte nesten 8 av 10 pasienter evakuert gjennom ordningen, mottar vi også mange pasienter til behandling ved norske sykehus. Det er kun Tyskland som har tatt imot flere pasienter enn Norge.

I går markerte tyske myndigheter at Tyskland hadde mottatt 1000 ukrainske pasienter gjennom MEDEVAC, EUs ordning for sivil beredskap.

Unni Gunnes, ekspedisjonssjef i Justis- og beredskapsdepartementet, og Elisabeth Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), representerte norske myndigheter under arrangementet sammen med statssekretær Ellen Rønning-Arnesen fra Helse- og omsorgsdepartementet under markeringen i Köln.

Janez Lenarčič, EUs kommissær for krisehåndtering, trakk i sin tale frem den norske transportkapasiteten som avgjørende for at Tyskland nå har tatt imot over 1000 pasienter.

Kommissæren understreket samtidig at den medisinske evakueringen bare er én del av EUs omfattende støtte til Ukrainas frihetskamp. Det til nå også over 145 000 tonn med materiell kanalisert gjennom EUs ordning for sivil beredskap.