Studiestart for brann- og redningsstudentene

, Nyhet


De første 20 studentene er nå i gang med det nye fagskolestudiet for fremtidens brann- og redningspersonell. I påvente av at den nye Brann- og redningsskolen i Tjeldsund skal stå ferdig til våren, ble studiestarten markert ved Samfunnssikkerhetssenteret i Rogaland (SASIRO) i dag.

Den toårige grunnutdanningen på heltid kvalifiserer til å jobbe med beredskap, forebyggende brannvern, og som operatør på en 110-sentral.

På Brann- og redningsskolen i Tjeldsund utenfor Harstad, er det siste innspurt i byggearbeidene. Undervisningsbygg og brannstasjon er på plass. Et topp moderne øvingsfelt skal stå klart til våren. Derfor starter de første studentene opp på en midlertidig lokasjon i Sandnes. Brann- og redningsskolen er en del av DSB, som er nasjonal brannmyndighet.

– Vi er veldig fornøyde med at Rogaland brann og redning stiller sitt øvingssenter til disposisjon for de første studentene. Det sikrer gode fasiliteter for teori og praktiske øvelser på samme sted slik at utdanningen kommer igang, mens vi ferdigstiller vårt eget, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i DSB.

Høsten 2024 vil studentene være på plass på Brann- og redningsskolen, sammen med neste kull på 80 studenter. Fra januar 2026 har skolen 320 fulltidsstudenter og om lag 2500 kursdeltakere i året.

Den nye utdanningen skal sikre ansatte i brann- og redningsvesen og på 110-sentraler nødvendig kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. Dette erstatter dagens etatsutdanning, der opplæring gis etter ansettelse. 

– Jeg gleder meg til å følge de motiverte studentene gjennom utdanningsløpet og ut i jobber som er svært viktige for trygghet og sikkerhet over hele landet, sier rektor Karl Erik Arnesen. 

Les mer om fagskoleutdanningen på brsk.no: https://www.brsk.no/fagskoleutdanning/