Følger ikke regelverket

, Nyhet


DSB har gjennomført en tilsynsaksjon med kommuners håndtering av sikkerheten på lekeplasser i 2023/2024. Her er hovedfunnene.

–  Det er de som eier lekeplassutstyret som har ansvar for jevnlig ettersyn og nødvendig vedlikehold, slik at utstyret er trygt å bruke til enhver tid. I aksjonen avdekket vi altfor mange avvik, sier seksjonssjef i DSB, Mari Grande Austad.

Resultater fra tilsynsaksjonen:

  • 7 av 7 har avvik knyttet til rutiner for ettersyn og vedlikehold
  • 6 av 7 har avvik knyttet til oppgave- og ansvarsfordeling
  • 6 av 7 har avvik knyttet til helhetlige risikovurderinger
  • 6 av 7 manglet et system for jevnlig gjennomgang av internkontrollsystemet
  • 5 av 7 kjente ikke til meldeplikten

>> Les mer om tilsynsaksjonen og funnene

Oppfølging fra DSB

DSB har god dialog med de syv kommunene det ble ført tilsyn med. Samtlige kommuner må rette opp i de feil og mangler som ble avdekket, og er i gang med dette arbeidet.

– Vi vil sende informasjon til kommuner, statsforvaltere, miljørettet helsevern og andre aktuelle aktører slik at funnene fra denne aksjonen spres til flere. Å øke kunnskapen blant de ansvarlige, vil bidra til tryggere lekeplasser og færre ulykker, sier Austad.

Om tilsynsaksjonen

DSB har gjennomført en tilsynsaksjon med kommuners håndtering av internkontrollen av lekeplassutstyr i 2023/2024.

DSB valgte lekeplasser etter å ha mottatt en økning av meldinger om ulykker og uønskede hendelser på lekeplasser generelt, og fordi barn er en særlig sårbar gruppe.

Syv kommuner (Moss, Tromsø, Bodø, Øygarden, Volda, Farsund og Horten) ble valgt ut fra medieomtale av alvorlige ulykker, bekymringsmeldinger fra miljørettet helsevern og geografisk spredning i landet.

Hovedmålet med tilsynsaksjonen er å øke kunnskapen om sikkerhet ved lekeplasser hos kommuner og andre eiere av lekeplassutstyr. Det vil bidra til at lekeplasser i hele landet er trygge for barna som bruker dem.